Oddíly a kroužky

Od září 2023 mírně upravujeme svou činnost, a to zejména aktivity pro děti. Největší změnou je přesun kroužku Hackřík z KC Zahrada (kde jsme hostovali) přímo pod křídla našeho spolku.

Oddíly (kroužky) v roce 2023

Ve školním roce 2023/2024 jsme pro vás připravili následující oddíly/kroužky:

  • Hackřík - počítačový kroužek určený pro starší děti (od páté třídy). 
  • Hackřík Junior - počítačový kroužek určený pro mladší děti (od třetí do páté třídy)
  • Hackřík Weekend - weekendová varianta oblíbeného počítačového kroužku určená pro ty, kteří se nemohou účastnit setkání ve všední dny (například z časových, dopravních či jiných závažných důvodů)
  • Vojenská historie a airsoft - akční kroužek, který se odehrává v klubovně i venku; je určen pro starší děti (od šesté třídy)

Více informací získáte na následujících odkazech (klikněte na tlačítko):

Hackřík Hackřík Junior Hackřík Weekend Vojenská historie a airsoft

A něco navíc

Pro zájemce připravujeme i speciální víkendové jednorázové akce. Jsou určeny nejen pro ty, kteří se nemohou účastnit pravidelně, ale také pro zájemce o něco zvláštního či speciálního. A nebo pro ty, kteří si naše aktivity chtějí jen tak nezávazně vyzkoušet. Sledujte pravidelně naše stránky, aby vám nic z těchto akcí neuteklo.

Pomůcky a studijní materiály

Ke všem našim kroužkům zajišťujeme pomůcky a učební materiály. Pro počítačové kroužky jsou k dispozici výukové materiály v elektronické verzi, po dohodě umíme zajistit i jejich papírovou verzi. Samozřejmostí je výpočetní technika, stavebnice a další pomůcky.

Pro "vojenský" kroužek půjčujeme kompletní vybavení (tedy výstroj i výzbroj). Nejsou tedy třeba žádné dodatečné náklady. Samozřejmě, pokud zatoužíte po vlastním vybavení, bránit vám nebudeme.

Financování

V dnešním světě není nic zadarmo. I my máme s našimi aktivitami náklady (pronájem prostor, nákup materiálu či doprava). Lidé, kteří se věnují dětem tuto práci dělají bezplatně. Díky tomu můžeme nabídout příznivé ceny a vysokou kvalitu ve srovnání s jinými podobnými aktivitami.

Jsme spolek, a proto každý člen platí členské příspěvky. Členský příspěvek není pro všechny stejný, ale odpovídá tomu, jaké aktivity v rámci spolku každý člen provádí. U dětí (oddílových členů) to prakticky znamená, že jejich členský příspěvěk je vázaný na oddíl/kroužek, který navštěvují. Tímto způsobem je (alespoň dle našeho názoru) zajištěno spravedlivé rozdělení finančních prostředků jednotlivých členů. Informaci o členském příspěvku najdete mezi praktickými informacemi u jednotlivých kroužků či akcí.

Nesmíme zapomínat i na naše dárce a sponzory, bez kterých by naše činnost vůbec nebyla možná. Chcete-li nám také finančně pomoci, ozvěte se, určitě se dohodneme.

Praktické informace

Oddílové členství

Oddílové členství je určeno pro děti od 7 do 15 let, prakticky tedy pro období strávené na základní škole. Každé dítě, které se stane oddílovým členem se pak může zapojovat do našich aktivit. Stane se totiž členem některého z oddílů, které se věnují různým činnostem.

Kroužky

A jak s tím souvisí kroužky? Je to jednoduché. Oddílová činnost totiž velmi připomíná činnost v kroužku. Dalo by se říci, že se prakticky od činnosti v kroužcích neliší. V čem je tedy rozdíl?

Rozdíl je vlastně pouze v organizaci a administrativě. Zatímco do kroužků je třeba se každý rok hlásit, členem oddílu je dítě stále (samozřejmě může kdykoli vystoupit). S koncem školy skončí i aktivity oddílu, ale v září budou zase pokračovat. V ideálním případě tak každý člen stráví v oddíle/kroužku několik let.

Naše kroužky nejsou "schovka" nebo výplň času mezi jinými aktivitami či hlídání dětí. Naše kroužky jsou plné zábavy, zkoumání a spolupráce s kamarády. Dokonce ani prázdniny nás nemusí zastavit a můžeme se vidět na táboře! Děti se v oddíle potkají se stejně "naladěnými" vrstevníky, což zážitek ještě více umocní.

Jelikož je oddílová činnost podobná činnosti v kroužku a řada rodičů i dětí tento způsob trávení volného času nazývá kroužky, používáme tohoto výrazu i my. Nakonec důležitější než název je náplň volného času a možnost získat nové znalosti, zkušenosti, ale hlavně kamarády.

Jak se přihlásit

Jste-li již členem, počítáme s vámi, není třeba se přihlašovat (naopak, pokud nechcete pokračovat, dejte nám o tom vědět).

Jste-li noví a máte o kroužek zájem, kontaktujte nás, dohodneme se na dalším postupu. V září můžete využít dnů otevřených dveří a dorazit na osobní konzultaci.

Členy pro naše oddíly si vybíráme. Místa totiž není mnoho, a proto jej chceme nabídnout těm, kteří mají skutečný zájem. Na druhou stranu je T.O.Divocí koně otevřeno každému, kdo sdílí naše hodnoty a má zájem se rozvíjet. Nenechte se odradit, třeba právě vás hledáme! 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙