Kroužky ve školním roce 2023/2024

9.8.2023

Známe složení a termíny kroužků pro příští školní rok. Mysleli jsme i na ty, kteří to k nám mají daleko.

Rok 2023 je pro nás rokem konsolidace našich aktivit. Po letech hostování v Jesenici u Prahy (Hazard Hobbies a TS Hazard) a na Chodově (KC Zahrada) se všechny aktivity T.O.Divocí koně přesouvají pod jednu střechu, a to do pražských Záběhlic (konkrétně na Prahu 10), kde připravujeme novou klubovnu. Původní klubovnu (v Michli), koncem roku úplně opustíme.

Nová klubovna je větší a umožní nám realizovat naše aktivity v nebývalé kvalitě. Bude možné si program připravit dopředu a odpadne stěhování vybavení a techniky. To jistě ocení zejména účastníci počítačových kroužků, kteří tak mohou vidět věci, které v minulém našem působišti vidět nemohli (kdo by chtěl například stěhovat celý server jenom kvůli ukázce).

Malá změna se týká organizace a administrativy: všichni, kteří budou navštěvovat naše kroužky se stávají oddílovými členy T.O.Divocí koně (v souladu se stanovami). Budou tedy členy příslušného oddílu. Má to velkou výhodu - nemusíte se každý rok bát o své místo. Oddílovým členem zůstáváte, dokud nevystoupíte (nebo vás nevyloučíme, ale to se zatím ještě nestalo). Kroužek/oddíl tedy můžete navštěvovat i další rok (samozřejmě do dovršení věku 15 let, kdy vaše oddílové členství zaniká). Jelikož oddíl a kroužek jedno jsou, budeme dále používat označení oddíl a kroužek ve stejném významu.

Při návrhu kroužků jsme mysleli i na naše vzdálenější členy. Pokud nemohou pravidelně dojíždět ve všední den, mohou využít kroužek Hackřík ve víkendové variantě, která se koná jednou měsíčně, a to v délce 270 minut (odpovídá tedy třem obyčejným schůzkám). V konečném součtu nabízí stejný počet hodin jako pravidelná týdenní varianta, takže o nic nepřijdete. Víkendovou variantu budeme realizovat pouze pro kroužek Hackřík (tedy variantu pro starší děti).

Máme tu však i něco pro ostatní, tedy ty, kteří se vůbec nemohou účastnit pravidelně. Ti mohou využít naše jednorázové akce, které připravujeme (detaily samozřejmě najdete na našich stránkách). Jednorázové akce plánujeme jak o víkendu, tak ve všední dny. Počítáme, že budou trvat 3 - 8 hodin (podle možností) a budou určeny jak pro starší tak mladší děti.

Podívejte se, jaké pravidelné aktivity pro vás ve školním roce 2023/2024 nabízíme. Přejít na informace o oddílech a kroužcích

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙