Zájmové oddíly

Zájmové oddíly jsou určeny pro děti, které spojuje stejný zájem (koníček) a chtějí se mu pravidelně věnovat. Svému zájmu se děti věnují pravidelně, obvykle jednou týdně.

Jak to funguje?

  • scházíme se jednou týdně, schůzka trvá 90 - 120 minut (dle typu zájmových aktivit)
  • o prázdninách máme pauzu (výjimečně se může konat nějaká akce, ale není to pravidlem)
  • schůzky máme v klubovně Hazard Hobbies v Jesenici u Prahy. Nebo chodíme ven

Jak se oddíl financuje?

  • oddíl se financuje výhradně z členských příspěvků jeho členů (či spíše rodičů zúčastněných dětí); dary a jiné příspěvky finanční i nefinanční povahy samozřejmě rovněž uvítáme
  • členské příspěvky se platí za pololetí
  • členské příspěvky pokrývají činnost v rámci pravidelných schůzek během daného pololetí; u zvláštních akcí (např. výprav) je třeba přispívat (=doplácet) zvlášť

Kolik to stojí?

Výše členských příspěvků závisí zejména na typu dané aktivity a množství materiálu, které je pro její provoz třeba. Nesmíme zapomínat i na cenu pronájmu či dopravu. Členský příspěvek se pohybuje v rozsahu 2 000,- až 2 500,- Kč za pololetí (dle druhu aktivit), tj. cca 400 - 500,- Kč za měsíc nebo cca 100,- Kč za schůzku.

Jaké oddíly máme?

Využijte prosím nabídku vlevo a seznamte se s jednotlivými oddíly.