Zájmové oddíly

Zájmové oddíly jsou urceny pro deti, které spojuje stejný zájem (konícek) a chtejí se mu pravidelne venovat. Svému zájmu se deti venují pravidelne, obvykle jednou týdne.

Jak to funguje?

  • scházíme se jednou týdne, schuzka trvá 90 - 120 minut (dle typu zájmových aktivit)
  • o prázdninách máme pauzu (výjimecne se muže konat nejaká akce, ale není to pravidlem)
  • schuzky máme v klubovne v Michli. Nebo chodíme ven

Jak se oddíl financuje?

  • oddíl se financuje výhradne z clenských príspevku jeho clenu (ci spíše rodicu zúcastnených detí); dary a jiné príspevky financní i nefinancní povahy samozrejme rovnež uvítáme
  • clenské príspevky se platí za pololetí
  • clenské príspevky pokrývají cinnost v rámci pravidelných schuzek behem daného pololetí; u zvláštních akcí (napr. výprav) je treba prispívat (=doplácet) zvlášt

Kolik to stojí?

Výše clenských príspevku závisí zejména na typu dané aktivity a množství materiálu, které je pro její provoz treba. Nesmíme zapomínat i na cenu pronájmu ci dopravu. Clenský príspevek se pohybuje v rozsahu 2 000,- až 2 500,- Kc za pololetí (dle druhu aktivit), tj. cca 400 - 500,- Kc za mesíc nebo cca 100,- Kc za schuzku.

Jaké oddíly máme?

Využijte prosím nabídku vlevo a seznamte se s jednotlivými oddíly. V soucasné dobe je v provozu pouze oddíl vojenské historie a airsoftu.